Home

Vas megye nemesi családjai

Vasvármegye nemes családjai by Gyula Balogh. Publication date 1901 Publisher Bertalanffy J. Collection americana Digitizing sponsor Google Book from the collections of Harvard University Language Hungarian. Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. 9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1. 9701 Szombathely, Pf. 78. Telefon: +36 94 514800 Telefax: +36 94 50926 Vas megye népessége. Vas megye utolsó becsült népessége 253 305 fő (2018 évben) , ami akkori Magyarország népességének 2.6%-a.Népsűrűsége 76 fő/km 2.Lakások száma 110682, népességet figyelembevéve, ez 2.3 fő per lakás. Ha népesség azonos ütemben változna mint [2015-2018] időszakban (-0.09%/év), 2019-ben Vas megye lakossága 252 845 lenne

A nemes családok gyakorolták a teljeskörű jogokat, vezetői voltak a megyének, így történetük a megye történetének megismeréséhez nélkülözhetetlen adatokkal szolgál. A családtörténet viszont a történelem nemes tudományának legingatagabb területe. Szluha Márton:Bács-Bodrog vármegye nemes családjai [Budapest, 2002 Szabó József, Ágoston és Sándor, néhai Szabó András fiainak nemesi bizonyítvány kiadatik 1831 január 4. Seiben György (I. Ferencz királytól nyert czímeres nemeslevél) 1831 október 10. Simon József zombori lakos (Vas vm.) 1832 augusztus 28. Szabó János törökbecsei lakos (Tolna vm.) 1833 szeptember 9 Nevezetességek Vas megye településein: Szombathely. A római Savaria, melynek fennmaradtak e korból származó emlékei (Romkert fórum, mozaikok, Mercurius-szentély). Az ásatások leletei a Savaria Múzeumban tekinthetők meg. Az Iseum Romkertben az Isis-szentély látható. További érdekességek a Püspöki Székesegyház (1791), a.

nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility — nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listáj A történelmi Vas megye helynevei Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 1986. 41 p. TAKÁCS Miklós - KRAJEVSZKY Gizella Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1777-1963. Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 1964. 111 p. Vas vármegye tisztikara a középkorban Kőszeg, 1940 A név után megjelölt megye az a megye, ahol els ő alkalommal (!) megjelent a család, azaz nem szükségszer űen azonos azzal a megyével, ahol végül a család letelepedett. A név utáni zárójelben lév ő megjelölés = ahol a család címere megtalálható Az N megjelölés a családnévnél = nem ismert csalá di név A történelmi Vas vármegye nemes családjai leírását először Balogh Gyula levéltáros dolgozta fel a XX. század elején, majd azt reprint formában, Szluha Márton kiegészítésével a Heraldika Kiadó jelentette meg 1998-ban Sáros vármegye a 13. században alakult ki, mint önálló nemesi vármegye. A 17-18. század fordulóján II. Rákóczi Ferenc volt a megye főispánja, akinek ez volt az első fontos köztisztsége, s a szabadságharc bukása után a Sáros grófja álnevet használta bujdosásának kezdetén. 1920-tól Csehszlovákia része

Vasvármegye nemes családjai : Gyula Balogh : Free Download

 1. 1. Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke. II. Címeres levelek. 1-8. köt. Bp., 1923-1942. 2. Áldásy Antal: Magyar címeres.
 2. A történelmi Vas vármegye nemes családjai leírását először Balogh Gyula levéltáros dolgozta fel a XX. század elején, majd azt reprint formában, Szluha Márton kiegészítésével a Heraldika Kiadó jelentette meg 1998-ban. Kötet című ezen kiadványt a megye nemes családjai,.
 3. d ez,
 4. szky Bálint 1602. Chernél (Chernell, Csernely, Csernelyi.
 5. Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltár. Salgótarjáni Központ. Postacím: 3100, Salgótarján, Ady Endre út 3/C Telefon: +36 32 412 801 Mobiltelefon: +36 30 836 4015 Telefax: +36 32 412 801 E-mail: titkarsag.nograd@mnl.gov.hu Balassagyarmati részle

A turopoljei nemesi kerületből származik. Vasvármegyében már a XVII. században telepedett le. F. József tábornagy 1749-ban, F. Pál, a magyar kir. kincstár alelnöke, 1766-ban grófi rangot nyert. Czímer: paizs kék mezejében koronán szemközt álló két oroszlán, első jobb lábaikban kivont kardot tartva 278 db friss állás és munka Vas megyében. Böngésszen a legfrissebb Vas megyei állások, munkák és állásajánlatok között a Profession.hu-n

Családtörténeti bibliográfia (Vas megye) Magyar Nemzeti

Medical Project Manager - új. Sárvár, Vas megye Flex Job Description Flex is the 8th biggest company in Hungary and employs nearly 10, 000 employees in its Hungarian locations - Zalaegerszeg, Sárvár, Tab, Budapest and Gyál [ Tovább] JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI. (vitéz szolnoki Scheftsik György dr.) Ebben a kimutatásban felsoroljuk a Jászkun districtusokban és Külső-Szolnokmegye területén 1848 előtt létezett nemes családok közül azokat, melyek nemességüket megtelepedésük után kihirdettették és ezzel nemességüket kétségtelenül beigazolták, - kiegészítve azokkal a. Család története. A család 1596. július 20-án kapott Prágában címeres nemeslevelet Rudolf magyar királytól, a régi horvát származású családból származó Horváth alias Wynovith János kanizsai alkapitánynak és fiának, Ferencnek. Zalabéri Horváth Ferenc (1675-1732) huszárkapitány volt, és püspöki uradalmi igazgatója. 1713. május 21-én III. Károly magyar király. Ismertető Zala megye nemesi katasztere, 1845. Zala megye 18-19. századi nemesi kataszterei. A vármegyei levéltárakban őrzött legkorábbi, 18. századi nemesi kataszterek (catastrumok vagy lajstromok) a központi kormányzat által kezdeményezett nemességvizsgálatok során jöttek létre.() 1717-től kezdődően az uralkodó, illetve a helytartótanács több alkalommal elrendelte a.

Vas megye vonatkozásában az 1969-ben megjelent Felhő Ibolya, Horváth Ferenc, Kiss Mária és Vörös Károly által összeállított A Vas megyei Levéltár (volt Szombathelyi Állami Levéltár) fondjainak jegyzéke, illetve a levéltár honlapján elérhető fondjegyzék áll rendelkezésünkre. 2.1 Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái - A vármegyei közgyűlés jegyzőkönyveiről készített magyar nyelvű tartalmi kivonatokat (regesztákat) teszi közzé. Jelenlegi feldolgozottság: 1597-1603, 1652-1656, 1670-1672, 1683-1689

Vas megye népessége, lakossága - nepesseg

Vármegyék nemes családjai - Szluha Márton Arcanu

 1. 005768: adattára 13 16 század Vas megye nemes családjai Nemes családok Csanádvármegyében stb Megjelent a Régi magyar családok 2005-May 005432 : 19-én Csépán Szüleik Czúcz István és Sárközy Etelka Nemes Mihály és Sátközy Zsuzsanna Így most már megvanna
 2. A magyar nemesség legjelentősebb családjai egymás után rendelték meg a nagy történelmi elődök egész alakos ábrázolásait, amelyet aztán a család akkor élt tagjait ábrázoló festményekkel egészítettek ki, ilyen módon is igazolva az ősi és nemesi eredetet nemesi családok társadalmi életének valódi keretét pedig a.
 3. Vas vármegye nemesi összeírásai 1781.Szombathely, 1941. Schönherr, Gyula. Czímeres nemes levelek a mármarosi levéltárban.Családtörténeti értesítő 2 (1900): 175-79, 231
 4. Vas megye területén ebbe a sorozatba tartozhatott a Sághegy tetején épült nagyméretű kőfalas vár. a nemesi várakkal tipológiailag és funkcionálisan azonos erődítményeket. sáncvárból egyszer csak kirajzottak az Örsúr nemzetség családjai és a közelben felépítettek 4-5 új kisméretű várat. Sándorfi, aki.
 5. nemes családok, 1909; Palatinus József: Vas vármegyei nemes családok, 1911; Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai, 1900; Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai, 1902). A helytörténeti (megye-történeti) irodalom is gyakran közölt genealógiai anyagokat (Magyarország vármegyéi és városai. I-XXII
 6. A két megye határán, a Marcal fontos átkelője mellett fekvő falut kisnemesek birtokolták, és vámszedő hely is volt. Nemesi családjai közül a Hosszútóthy, Káldy, Szegedy, és Vidos családok említhetők meg

mélyeiben. A nemesi el!név (praedicatum) a latin de jel-zéssel íródik (az ország hivatalos -ig latin): nyelve 1848 de földrajzi névvel a nemesi el!név a nemesi birtoknak vagy a család származási illetve lakóhelyének földrajzi ne-véb!l képzett a nemességet adományozó uralkodói okmán János Nepomuk Farkas de Boldogfa (6 of June 1774 - 5 of May 1847) was a Hungarian nobleman, jurist, landowner, vice-ispán of the county of Zala (alispán of Zala).. Life. Born in Zalaboldogfa in the county of Zala, located in south-western region of the former Kingdom of Hungary, he was member of the ancient Roman Catholic Hungarian noble family Farkas de Boldogfa (in Hungarian: boldogfai.

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

A listában nemesi előnevek (praedicatum) a latin de jelzéssel vannak sorolva: a nemesi előnév a nemesi birtok vagy a család származási illetve lakóhelyének földrajzi nevéből képzett a nemességet adományozó uralkodói okmány feljogosítása alapján használt név, pl. Fényes de Csokaly SCHNEIDER Miklós: Vas Vármegye 1658. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 32 p. SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Leszármazási táblák. 1-2. köt. Bp. 2011-2012. Az adatbázis a Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket, ill. összefoglaló. 031187: valószínűséggel Dunántúli terület azon belül is Vas és Nyitra megye esélyes de én nem találtam semmit ezzel 008257: kérem ha valami információhoz jut Szlucha Úr féle Nyitra stb vm-ék nemesi családjai c könyvet illetően sziveskedjen 008252:. Kempelen Béla: Magyar nemesi családok könyvében csak az 1754/55-ben összeírt Vas megyei Sándor és Ádám, valamint a Sopron megyei Benedek nevét említi. Szluha Márton hatalmas terjedelmű, Vas Vármegye nemes családjai munkája már valamivel többet tartalmaz: megyénk ősi családja , írja, de nála is csak az 1418-as dátum. The purpose of the Hungaricana project is to share Hungarian cultural heritage including contents that have never been accessible before. Our goal is to create an environment where everyone, whether professional or amateur, can explore Hungary's, or even their own history and culture in a clean and efficient way

↑ a b Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai, II. kötet, Heraldika (2013), (398-399. o.) ↑ Molnár András: A zalai ágyúzás. Zala megye önkéntes adózói (1845-1848) V/1211 1235.o. (In: Századok) ↑ Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 17-18. (1983-1984) (Szombathely, 1989)HelytörténetPungor Zoltán. Ezen elvek alapján készült és jelent meg eddig a Heraldika Kiadó jóvoltából Árva, Bács-Bodrog, Liptó, Nyitra, Sáros, Trencsén, Turóc, Vas és Zólyom megyék feldolgozása. Ezúttal pedig Szepes vármegye került sorra, mely megye eltér a szokásostól, rendkívül sok egyedi tulajdonságot vonultat fel Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország északkeleti részében található. Északról Szlovákia, nyugatról Heves és Nógrád megyék határolják, délről és keletről pedig a Tisza, amely Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéktől választja el. Megyeszékhely: Miskolc

A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Oborni Teréz: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1597-1603, Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 28, Nógrád Megye Levéltár, Salgótarján, 2001 Erről a Vas megye nemesi családjai c. könyv a következőket írja: Az Árpádház kihaltával támadt belzavarok lecsillapítása után I. Károly király az északról jövő támadások ellen törekedett a vármegyét biztosítani. E végből már a XIII. században Borostyánkő és Német-Ujvár között letelepített és megelőzőleg. A középkori Magyar Királyság társadalmának vezető rétege már az utolsó Árpádok korától egységesen nemességnek latinul: nobilitas nevezett, birtokkal és kiváltságokkal rendelkező réteg volt. A nemesi társadalmat a földbirtok nagysága mellett rangbéli különbségek is tagolták, de a rang nem szakadt el a vagyontól Ferenc Farkas de Boldogfa (22 September 1713 - 22 February 1770) was a Hungarian nobleman, jurist, landowner, and vice-ispán of the county of Zala (alispán of Zala).. Life. Born in Zalaboldogfa in the county of Zala, in the former Kingdom of Hungary, Ferenc (in English: Francis), was a member of the ancient Roman Catholic Hungarian noble family Farkas de Boldogfa (in Hungarian: boldogfai. KÁLD (Vas megye) plébániatemplom, Berzsenyi Dániel út Titulus: Keresztelő Szent János Építéstörténet. Épült 1752-ben, ismeretlen építész tervei szerint, bővítve 1799-ben, Johann Georg Anreith tervei szerin

Vas megye - Wikipédi

Szepes vármegye nemes családjai Szluha Márton Heraldika kiadó, 201 ; Szepes vármegye nemes családjai-Szluha Márton-Könyv . A Szerző 10. köteteként Szepes vármegye nemes családjait dolgozta fel. A megye eltér a szokásostól, rendkívül sok egyedi tulajdonságot vonultat fel 1973-ban nevezték ki Vas megyei múzeumi szervezet igazgatójának. 12 évig irányította a megye múzeumi életét. 1985 -tő1 Budapest en a Központi Múzeumi Igazgatóság on dolgozott igazgató-helyettes ként, majd 1988 -tól a Művelődési Minisztérium Múzeumi Osztályának vezetője lett A turistakalauzokból jól ismert és nemrégiben gyönyörűen felújított oladi úrilakot sokan Ernuszt-kastélyként ismerik, de kevesebben tudják, hogy utoljára 1945-ig nem az Ernusztok, hanem a velük rokon, szintén nemes Szirmayak voltak a tulajdonosai.Mint sokak számára ismert, az épület és a birtok jelentős része a II. világháború utáni államosítások részeként.

Kőszeghy: Pest megye nemesi családjai (1899.) László Gyula: Őseinkről (Bp. 1990.) Nagy Jenő: A bükkösdi völgy településföldrajza (Pécs 1935.) Somogy megye földrajzi nevei. Szabó István: A magyarság életrajza. Dr.Szaszkó István: Egy zselici uradalom a kései feudalizmus korában. A kisjeszeni és megyefalvi Jeszenszk magyar nemzeti levÉltÁr vas megyei levÉltÁra vas megye szombathely xiii.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának megépítése 1876-1878 között. I. rész. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 24. Szerkeszti: Fülöp Tamás. Szolnok, 2009. 139-184. p. GAÁL Zsuzsanna: Egy birtokos nemesi család válsága és felbomlása a 19. század második felében. In: A Wosinszky Mór Múzeum.

14 Balogh Gyula-Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai. Második, bővített kiadás. Bp., 1998. 114-116. Polányi László borostyánkői várnagy János nevű fia - 1443-1447 között kapu-vári, 1456-ban szintén sárvári várnagy - feleségével, haraszti Tapán János leánya, az 1474-be Diktatúra Vas megyében, 1945-1956. I-II. Kiadja a Vas Megyei Honismereti Egyesület, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Recski Szövetség Nyugat-Dunántúli Szerveze-te, Szombathely, 1999. 506 és 552 old. A Kőszegi-hegység. Kalauz turistáknak és ter-mészetbarátoknak. Szerk.: Boda László és Orbán Ró Levéltári Szemle, 53. (2003) Levéltári Szemle, 53. (2003) 3. szám - Molnár András: Deák Ferenc zalai ősei, 1665-1803 / 47-59. o. megye első embere, viszont hosszú törvényhatósági szolgálata idején egy alkalommal, 1751. szeptember 27-én Zala országgyűlési követévé választották/ 5 Hertelendy Gábor hivatali jövedelmeire támaszkodva építette újjá és.

Vasi Digitális Könyvtár - Megyetörténeti adatbázi

 1. sztrátor személye ellen
 2. Read Wikipedia in Modernized UI. Sáros vármegye közigazgatási térképe 1910-bő
 3. tát nem követhettem; mert nyugodtan elfogadható
 4. Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár Századok, 148. (2014) [Recenzió] Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. [Recenzió. Közlése folyamatban] Indigenák és helyi társadalom. Békés megye indigena családjai a 19. század első felében
 5. Ez is elveszett. A család később Nyitramegyében fordul elő, ahol 1731. János K.-Mányán lakott. 1724-ben a nemesi összeíráskor Barsmegyében Bessén élt János; testvére Pál. - A nemesi összeírásokban előfordulnak még: 1820. András és Mihály, s 1832., 1837. és 1840. József Emőkén. - Töredékes leszármazása
 6. A jogi tanfolyam elvégzése után azonban csak gazdaságának és családjának élt s a megye közéletébe nem folyt be; 1858-ban hunyt el. 1832-ben vette nőül Nagykörösről Jalsovai Jalsoviczky Mihály és Behárfalvi Nemes Johanna 1813-ben született leányát, Erzsébetet, a ki férjét sokkal túlélve 1888-ban hunyt el

A család Kisunyom községben álló kastélyát fia, az 1883-ban Vasvármegye alispánjává választott Reiszig Ede építtette. A német nemesi cím használatára királyi engedélyt elnyerő főnemest Szombathely város 1889-ben méltányolva azon előnyöket, melyek a lovasságilaktanya-építés folytán városunk fejlődésére és annak közönségére háramlanak, és tekintve. Life. Born in Zalaboldogfa in the county of Zala, in the former Kingdom of Hungary, Ferenc (in English: Francis), was a member of the ancient Roman Catholic Hungarian noble family Farkas de Boldogfa (in Hungarian: boldogfai Farkas család). His father was János Farkas de Boldogfa (†1724), jurist, landowner, chief magistrate of the district (főszolgabíró) of Zalaegerszeg Marostorda Vármegye nemes családjai - Székely Nemesi Családok 3. kötet (hasonmás heraldikai, genealógiai, családtörténeti könyv) Szerző: Virág Zsolt: Vas megye kastélyai és kúriái - Magyar Kastélylexikon sorozat (művészettörténeti, helytörténeti lexikon

A magyar nemesség kiváltságai—pl. adómentesség és háborúban a katonai szolgálat kötelezettsége saját költségen—1848. megsznt, nemesi címek viselése 1947 óta tiltott, nemesi el!név és cím viselésének tiltása 1990. meger!sített - Borovszky Samu: Vas vármegye itt - Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai itt - Pethő Gyula: A történelmi Vas megye helynevei itt - stb. Budapesti Negyed itt - A Kerepesi úti temető 1999-ben itt - A Farkasréti temető itt - stb. Nagykanizsa elektronikus könyvtára itt - A magyar huszár it A nagy törökverők: Kinizsi Pál, Pálffy Miklós és Zrínyi Miklós /Harmat Árpád Péter/ A magyar történelem legnagyobb törökverőinek sorát Ozorai Pipó (1368-1426) kezdte, majd következett sorban: Hunyadi János (1407-1456), Kinizsi Pál (1446-1494), Pálffy Miklós (1552-1600), Nádasdy Ferenc (1555-1604), Zrínyi Miklós (1620-1664). Közülük elúttal hármat emelnénk ki 586. Tóth Sándor: Sáros vármegye összes nemesi családjai 587. Pongrácz Lajos (Szerk.): Szondi-album. Drégeli emlék-lapok 588. Szinnyei József: Komárom 1848-49-ben. Napló-jegyzetek 589. Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai I-III. 590 Jézus Szíve-templom: az 1892 és 1894 között épült, kívül-belül látványosan szép és a városképbe tökéletesen illeszkedő neogótikus templom Vas megye második legnagyobb temploma a szombathelyi székesegyház után. Chernel-kert, Arborétum: kisgyermekes családok és természetkedvelők számára ideális célpont. A.

Vas vármegye nemes családjai I

Hungary Daily Life Records . Biography. Hungary - Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in Kronländer gelebt haben Erdély, Hungary - Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften Church & Synagogue. Hungary - Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895. Zalapataka nemesi családjai (1790-1845) Családok neve: Családok száma: 1790 : 1829 : 1845 : Horváth - 1 - 1808-ban a megye aljegyzője, 1809-ben nemesi felkelésének lovas főhadnagya, majd 1825 júniusától 1826 novemberéig Zala megye másodalispánja volt. 97 Zala megye közgyűlése a sérelem orvoslását kérte Vas. A magyar nemesi (curiatista községek) szervezet és gazdálkodáse a 184 8 előtt. In: Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv 1. Szombathely. , 1976. 100-115. p. 2. A legújabb kutatási eredményeke tartalmazzt a ké kötett : Előadások Vas megy történetérőle Szombathely. , 1990. 249 p. (Vas levéltár megyei füi ­ zetek; 3. A helyi nemesi társadalomból máig a Mankóbüki Balogh, 18 a Felsőbüki Nagy családok rendelkeznek a legjobb feldolgozottsággal. (Az utóbbi esetében az újabb genealógiai kutatások elvetik az erdélyi eredetű, Barcsay-féle rokonság teóriáját és Nagy Márton személyében neveznek meg egy 1616. évi armális-szerzőt.) 19 Ahogy e családok esetében is indokolt a további. Zala megye területén több fontos magaslati, erődített település is ismert a késő bronzkorból, melyek szintén az urnamezős kultúra idején élhették virágkorukat: Balatonmagyaród-Hídvégpuszta, Ke-mendollár-Várdomb, Keszthely-Fenékpuszta, Oltárc-Márkihegy, Pölöske, Rezi-Vár, Zalakoppány-Aszaltető. (Forrás: Központok a Zala mentén

Sáros vármegye - Wikipédi

DIAETA MUNKACSOPORT 4 Utolsó frissítés dátuma: 2009. december 25. Balogh Gy-Szluha: Vas vármegye Balogh Gyula- Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai, Bp., 1999 Búcsúzik az 1754. évi nemesi összeírás szerint szintén Magyarjesztreben élő kisrédei Rhédey Lászlótól, aki feltehetően férje részéről a család távolabbi rokona lehetett, és feleségétől pálóczi Horváth Borbálától, valamint szomszédjától nemzetes Csernel Istvántól Nádasdy család hatására a környék nemesi családjai, így Lózs urai Viczayak is protestánssá lettek. Viczay János 1650 táján lett földesúr, az ő idejében felvett egyházlátogatási Nagylózs Győr-Moson-Sopron megye nyugati szélén, az Nyugat- magyarországi- peremvidék (3.) Vas-Soproni- síkság (3.2.) középtájának. Az 1608-ban Vas megye országgyűlési követeként szereplő Rumy Mihály gyermekei közül Rumy Judit férje Esterházy Dániel, [18] Rumy György felesége pedig Batthyány Katalin volt. [19] Az eddig előkerült legrégebbi írott forrás, mely szerint a serleg a Rumyak birtokában volt, 1660-ból származik

Vas Megyei Levéltár - www

A-6 Balogh Gyula: Vas vármegye nemes családjai A-7 Bartal, A.: Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hungariae (Lipsiae, 1901; Reprint-kiadás: Budapest, 1983.) A-8 Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve (Budapest, 1897.) A-9 Bayley, Beatrice, Inc. [Publ.]: The Bor Family Heritage Boo Régi nevek a falu(város): 1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873-1882 Likavka, 1888 Likava, 1892- Likavk Bihar megye hídjain 1829-ben nem fizettek a nemesek és az egyházi személyek, a szabad királyi és a bányavárosok polgárai, a jászok, kunok, hajdúk, a forspontosok, a malomba menők és onnan hazatérők, az állami és vármegyei szolgálatban utazók, sőt a lakodalmas népek sem (Dankó I. 1962a: 230-232) A körmöczbányai, nemes érczekben és egyéb ásványokban gazdag trachit-hegységnek csak nyugati lejtői érnek a megye legészakibb részébe. Főbb csúcsai a határon emelkedő Szuchahora (1227 m.), Goldbrunn-Lehota, a melyeket dús erdőség borít

Vas vármegye nemes családjai II

Borovszky - Magyarország vármegyéi és városa

A középkorban Nagyszakácsival együtt lakosai a királyi szakácsok családjai voltak, úgynevezett nemesi község volt. Ezt a kiváltságukat a XVIII. század elején megerősítette a király. Száz év múlva mezővárosi kiváltságot kapott, megalakul a takácsok céhe és 3 vízimalom őrölte a gabonát Schneider, Miklós (1943) Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Schneider M., Szombathely. Szalay, József (1882) Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest. Szerémi Odeschalchi, Arthur (1912) A Majthényiak és a felvidék : történelmi és genealogiai tanulmány. Fritz Ny. Bp., 1977. (Pest Megye Múltjából sorozat 3.) 1559: Jancso Gáspár: Noszál (váci nahije) A váci náhije, Budához tartozik (212. oldal) Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp., 1977. (Pest Megye Múltjából sorozat 3.) 1559: Jancso János (Gáspár fia) Noszál (váci nahije) A váci náhije, Budához. A családkutatás gyakorlatának, tapasztalataimból való segédlete. Kutatási tanácsadó Nagy Iván, akinek a legtöbbet köszönhetik a családfakutatók A z alapján merek nyilatkozni, hogy már közel tizenkilenc éve komolyan foglalkozom kutatással és évi 50-60 napot, töltök levéltárban. Látom, hogy mindenki végig járja ugyanazon, stációkat, melyeket én 1.2. Melyek a község régi családjai? Sorolják fel ezeket és azt is ha tudnak régen beköltözött s itt gyökeret vert családokról, feljegyezve, hogy honnét kerültek ide. Sebők, Pungor, Pető, Csupor, Dávid, Kapitány, Lukács, Ivány, Galambos, Kovács, Mihály és kevés Török

Szabolcs-Szatmár Megye. Levéltára,Szatmár megye nemesi közgyűléseinek jegyzökönyvei85. köt.; A szatmári nemesség 1809. január 9-én megtartottrendkivüli megyei közgyűlésének jegyzőkönyve. Uo. Szatmármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei 86. köt.3. Szabolcs-Szatmár Megye Levéltára. A szatmári nemesség 1809. Állatorvosi pályámat Vas megye határszéli területén kezdtem, ahol három községben: Horvátlövőn, Felsőcsatáron és Nardán horvátok között dolgoztam. A közöttük eltöltött négy év alatt ragadt rám néhány szó, szívembe markol ma is daluk, a Tamo daleko, daleko kraj morja- üzenetük haza megye, így az erdők jövedelmének egyhar­ a megyéjében fekvő nemesi és egyházi községekre is kiterjedt és ennek folytán alispánt és más tisztségviselőket is tartott. HÖlgykő várának romja. Bakony-Városlőd. pánok az ország legelőkelőbb családjai kö­. Havassy Péter: Csépa történeti vázlata a kezdetektől a 19. század végéig . CSÉPA TERÜLETÉNEK TÖRTÉNETE A HONFOGLALÁSIG . A napjainkig előkerült régészeti leletek alapján a község területének első lakója a neolitkor Körös kultúrájának népessége volt Tudománya és hazafisága következtében nagy tekintélynek örvendett. Vas vármegye tiszte-letbeli jegyzője, majd főispánja, Veszprém vármegye főjegyzője, 1827-től alnádor, 1829-től a kőszegi kerületi tábla elnöke volt. Több alkalommal Vas, illetve Veszprém vármegye követe, cs. kir. udvari tanácsos

Sáros vármegye összes nemesi családjai (Budapest, 1909

— Vízbe eseti kereskedelmi éa iparkamara, A soproni kereskedelmi és iparkamara külö- riumiiaw, hogv Barcnnak nincs szüksége já n5s állapotai miatt a szombathelyiéket régen iá*biró*ágfa, nincs pedig azért, mert két ^zi foglalkoztatja a^am eszme, hogy Zulu és Vas- getvári kamarai kültag ezt ugy tuláija he megye kiválva a. IV. Gáspár fia Vilmos, szül. Nádasfalván (Liptó) 1776 nov. 6., megh. Dobsinán 1848 febr. 15., hol lakhelye volt. Az 1800. és 1809-iki nemesi fölkelésekben Gömör vármegye részéről kapitány, azután 29 éven át a megye számvevője volt A Hugonnayak eleinek bölcsője Vas-megyékben ringott; érdekes lesz talán, ha e grófi család keletkezésének történetét rövideo elbeszélem. Szentgyörgyi Horváth Zsigmondnak, kí kamarás, valóságoB belső titkos tanácsos, s 1802 ben békésvármegyei főispán volt. két feleségétől három fiu gyermeke született Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Nógrád Megyei Levéltár Magyar Nemzeti Levéltá

 • Milyen szervrendszerek alkotják az emberi szervezetet.
 • Einhell kompresszor.
 • Signal desktop.
 • Kerek üveg étkezőasztal.
 • Szilícium völgy kritika.
 • A tanulás módszertana.
 • Rászegező zár.
 • Jord washington.
 • Wotinfo mods.
 • Előpigmentálás.
 • Elmex fogzománc erősítő.
 • Kia sportage eladó tesztautó.
 • Milyen szó szófaja.
 • Anyagi káros balesetek.
 • Chrysler lh platform.
 • Lukács ékszer.
 • Kígyóhal.
 • My Philips.
 • Peteérés ultrahang kép.
 • Fypryst.
 • Szirti sas vadászik.
 • Vénás vaspótlás terhesség alatt.
 • Találós kérdés tél.
 • Nemesvakolat négyzetméter árak munkadíj.
 • Halottak ruhái.
 • Kosárfonás vessző.
 • Babavárás bejelentése kreatívan.
 • Szerelmes rapp.
 • Her2 pozitív túlélés.
 • Gyakorikerdesek hgu.
 • Fogaskerék gyártás nyíregyháza.
 • Disney játékok 500.
 • Űrteleszkóp ár.
 • Natúr pisztácia tesco.
 • Kimerülő erőforrások a földön.
 • Szabó ervin könyvtár központi épülete.
 • Hank azaria filmek.
 • Sakk műszó rejtvény.
 • Saltwater crocodile wiki.
 • Pécsen született babák 2020.
 • Ford s max 1.5 ecoboost teszt.